100 lat temu konsekrowano kościół w Bądkowie

Kościół w Bądkowie uchodzi za jeden z najstarszych na Kujawach. Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z 1312 roku. Z tego czasu pochodzi najstarsza część kościoła, czyli dzisiejsze prezbiterium i zakrystia. Dalsza część została dobudowana w XX wieku przez światłego i czcigodnego kapłana ks. Franciszka Buchalskiego. W 1913 roku przystąpiono do zbiórki pieniędzy i sporządzenia planu budowy, który wykonał inż. Jarosław Wojciechowski. Położono fundamenty i zakupiono 225.000 sztuk cegły z Aleksandrowa Kujawskiego. W następnym roku zbudowano mury i drewniane wiązania dachowe. Do czasu wybuchu I wojny światowej prace przebiegały bez większych utrudnień. Czas wojny był bardzo trudny dla całej parafii. Mimo tego prace postępowały, ale w wolniejszym tempie. W latach wojennych dzięki złożonym ofiarom założono dach i wykończono sklepienie. Po wojnie prace skupiały się na urządzeniu wnętrza. Punktem kulminacyjnym podjętego przedsięwzięcia był dzień konsekracji kościoła 31 lipca 1921 roku. W przeddzień do parafii na odpust św. Anny przybył sługa Boży biskup Wojciech Owczarek, który został serdecznie powitany przez delegacje parafialne. Następnego dnia rozpoczęły się ceremonie konsekracyjne trwające około czterech godzin. W tym dniu sakrament bierzmowania przyjęło 498 wiernych. Słowa uznania skierowano do budowniczego kościoła ks. prob. Franciszka Buchalskiego oraz parafian za ich głęboką religijność. Po konsekracji jeszcze z większym zapałem przystąpiono do zakończenia budowy kościoła. Rozpoczęto budowę wieży, której niestety nie udało się postawić przed konsekracją. Cała budowa została sfinalizowana za następnego proboszcza bądkowskiego ks. Alfonsa Linke, który położył dach na wieży i podłogę w kościele. Następni proboszczowie w dalszym ciągu upiększali i dbali o świątynię, których dzieło podziwiamy do czasów współczesnych.

Dodaj komentarz