Sakramenty

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SAKRAMENTACH

CHRZEST

– akt urodzenia dziecka;  – dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wyznanie, wiek, adres); – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i czy spełniają wymogi bycia chrzestnym.; – obowiązkowa katecheza przedchrzcielna ( II piątek miesiąca, po wieczornej mszy świętej w sali parafialnej)

MAŁŻEŃSTWO

– metryki chrztu (aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz); – dowody osobiste; – ostatnie świadectwo katechizacji; – świadectwo bierzmowania; – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej; poradnictwo rodzinne; – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

POGRZEB

– akt zgonu; – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) w szpitalu, wystawia kapelan szpitala.